Bolværksvej 2, 9340 Asaa, Tlf.: 99455425 
 
  Værdigrundlag
 
Vores Værdier:

1. Glæde og engagement
2. Selvværd og anerkendelse
3. ICDP-Rummelighed
4. Udeliv


1.  Asaa Børnehave skal være kendetegnet ved glæde og engagement.

Børns opvækst og udviklingsmuligheder er tæt forbundet med positive følelser. Glæde og engagement danner derfor en nødvendig ramme omkring samspillet med børnene.

Det betyder i praksis:
- At vi ser det enkelte barn hver dag, og de voksne hilser på barnet.
- At personalet følger børnenes initiativer. Vi får øje på børnenes hensigter, og vi er spørgende overfor deres udsagn og handler derefter. Børnene sætter deres præg i børnehaven, som både børn og forældre kan se i hverdagen.
- At vi sikre den daglige rytme og sætter rammer for barnets hverdag.

2.  Asaa Børnehave bygger på selvværd og anerkendelse.

Anerkendelse af barnet og barnets familie og øvrige baggrund er fundament for barnets vækst og udvikling. Tilsvarende er tryghed forudsætningen for, at barnet tør lære nyt og møde nye udfordringer.

Det betyder i praksis:
- At vi inddrager barnets egen fortælling i vort arbejde, ved at vise interesser for barnets livshistorie/dagligdag.
- At vi understøtter de initiativer barnet selv tager og i samvær med andre børn og voksne.

3.  Asaa Børnehave er en rummelig institution.

Børn er forskellige. De har deres egen identitet. Dette er vores udgangspunkt og vi anerkender således at vi skal møde barnet med de kompetencer, det enkelte barn har. Vi møder barnet med en anerkende tilgang i relationen. Samtidig skal det enkelte barn erfare at det indgår i fællesskab med andre børn og voksne. I nærvær styrker vi motivationen med barnet og vi lære barnet at begå sig i det sociale fællesskab.

Det betyder i praksis:
- At vi tager udgangspunkt i det enkelte barns styrker.
- At vi tilbyder barnet variation i legen. Det gør vi ved at give dem mulighed for at lege både inde,  ude og på ture i lokalområdet.
- At vi vil lære barnet at omgås andre med respekt med udgangspunkt i, at vi er forskellige.
- At vi indretter de fysiske rum forskelligt.

4.  Udeliv.

Vi vægter udeliv højt fordi det giver barnet større mulighed for aktivitet og bevægelse. På legepladsen oplever vi at der er højt til himlen og god plads aktivitet med gang i. Her skaber vi rum for barnet til at udvikle sin grovmotorik og derved opleve succes i samspillet med andre.  Udeliv i form af aktiviteter på legepladsen, samspillet med naturen, i skov og ved strand og evnen til at undres over årstidernes skiften er derfor vigtige for barnets udvikling. Fantasi, lyst og undren er i Asaa Børnehave knyttet til udelivet. 

Det betyder i praksis:
- At vi og børnene dagligt skal være ude.
- At børnene skal lære at passe på naturen.
- At børnene skal opleve årstiderne og de aktiviteter, der er knyttet til årstiderne.
- At vi tilrettelægger ude aktiviteter, så de understøtter både børnenes kropslige og intellektuelle udvikling.
 


Sidst opdateret 1. december 2011