Bolværksvej 2, 9340 Asaa, Tlf.: 99455425 
 
  Hvem er vi
 

Hvem er vi

Asaa Børnehave ligger i et naturskønt område tæt på skov og strand. Vi har en stor naturlegeplads, hvor der er mulighed for at klatre i træer, bygge huler, save og grave huller foruden de meget almindelige aktiviteter som at cykle og lege i sandkassen. Vi har derfor bevidst valgt udeliv som en pædagogisk metode.

Derudover arbejder vi med  relationer mellem barn og voksen. Også kaldet ICDP. Her i børnehaven har hele det faste personale været på kursus i brugen af ICDP. Vi arbejder intens med det i det daglige arbejde, og vi evaluerer på det på vores personalemøder. I vores arbejde med børn vægter vi den positive relation med barnet. Det vil sige at få positive oplevelser sammen med det enkelte barn, som gør at vi knytter nogle helt specielle bånd. At være nærværende og anerkende i vores relation til barnet.

Asaa børnehave er normeret til 41 børn. Vores børnetal svinger meget og vi kan forvente at børnetallet daler i løbet af de næste par år.

Vi har et tæt samarbejde sammen med SFO Rusen og Børnehaven/SFO Agersted, særligt i ferieperioder. I vores hverdag arbejder vi også sammen med SFO Rusen, omkring vores førskole børn.

Vores personale sammensætning er 4 pædagoger, og 2 Pædagogmedhjælpere. I perioder kan vi have personer i løntilskud eller virksomhedspraktik. Vi har også koblet forskellige vikar til som vi gør brug af. Vi bestræber os på at have de samme vikarer så der er mest mulig genkendelighed for børnene.

Vi vil meget gerne være kendt for vores imødekommenhed. Vores faglige dygtige kompetente personale, som brænder for arbejdet med børn og forældre.

Forældrebestyrelsen beskrivelse af Asaa Børnehave

Når man træder ind i Aså Børnehave bliver det enkelte barn såvel som forælder omfavnet af en ægte hjertevarm omsorg og en høj grad af nærvær. Det er tydeligt, at personalet har øje for det individuelle barns trivsel og udvikling – de giver sig tid til nærvær i øjenhøjde og dialog med forældre.
Personalet er i kraft af månedlige nyhedsbreve, ”Barnets Bog” og de daglige beretninger fra livet i børnehaven gode til at bygge bro mellem institution og hjemmet – noget der bidrager til det individuelle barns følelse af sammenhæng i dagligdagen. Aså Børnehave er et sted, hvor der er en høj grad af tryghed for det enkelte barn samtidig med, at der kontinuerligt er fagligt fokus på at skabe udfordringer, der styrker det individuelle barns kompetencer bredt.
Børnehaven er god til at arrangere ture ud af huset samt lave aktiviteter, der er målrettet bestemte alderstrin. Netop aktiviteterne ud af huset skaber mere plads, til de børn der er tilbage, samtidig med at det giver en positiv oplevelse for de børn, der er på tur. Aså Børnehave har et tæt samarbejde med skolefritidsordningen ”Rusen” og Aså Skole, hvilket bygger bro for en naturlig overgang mellem børnehave og skolestart.
Åbenhed kendetegner børnehaven – i kraft af fester og arrangementer hvor børn og forældre inviteres og samles. Derudover praktiseres en åbenhed overfor forældresamarbejde, ved at personalet lytter til forældrene, giver plads til ris/ros, ideer og feedback.


Som forældre er vi utrolig tilfredse og trygge ved at aflevere vores børn i Aså Børnehave.


Med Venlig Hilsen

Forældrebestyrelsen


Sidst opdateret 25. juni 2019