Bolværksvej 2, 9340 Asaa, Tlf.: 99455425 
 
  Støttefunktioner GPS´eren
 

Støttefunktioner - Familie GPS’en og Mini GPS’en

Se videoen om GPS’erne her.
https://www.youtube.com/watch?v=uU2bV5NBtss
https://www.youtube.com/watch?v=aMTesSB2oJM

Familie GPSen

I Brønderslev kommune har vores børn og familier mulighed for at få støtte igennem Familie GPSen, der er en familiestue og et tilbud til familier i hele kommunen med børn i alderen 3-6 år. Generelt henvender Familie GPSen sig til familie, der ønsker at få redskaber og se nye muligheder til hverdagens almene udfordringer. Ideen med Familie GPSen er, gennem samarbejde mellem dagtilbud og forældre, at skabe en bedre hverdag for det enkelte barn.

Formålet er at vejlede og give redskaber til de familier, hvor forskellige problemstillinger gør, at barnet ikke har den optimale trivsel og udvikling i sin hverdag i børnehaven. Via Familie GPSen skabes et miljø for børn og forældre, hvor forældrene får hjælp til at omsætte vejledningen til praksis. Desuden øver man sig sammen med andre forældre, som man kan blive inspireret af og få skabt et fællesskab sammen med. Desuden understøtter Familie GPSen det pædagogiske arbejde i børnehaven, hvor der også arbejdes med konteksten omkring barnet.

Ideen med Familie GPSen er, at pædagogerne og forældrene er sammen om at bryde mønstre og dered skabe en bedre hverdag for det enkelte barn i børnehaven.

Hent folder her: Familie GPS

Mini GPSen

Mini GPSen er for børn i alderen 4-6 år.  I et forløb i Mini GPSen arbejder forældre, dagtilbud og GPS – medarbejdere tæt sammen, for at skabe bedre trivsel og udvikling for barnet.

Arbejdet i Mini GPSen er et supplement til eksisterende dagtilbud og understøtter det pædagogiske arbejde i dagtilbuddet. Der er tilknyttet op til 6 børn af gangen i Mini GPSen. Mini GPSen henvender sig til børn, der har brug for at få lært nye veje at gå både individuelt og i fællesskabet. Målet er at barnet tilegner sig nye kompetencer i forhold til de følelsesmæssige og sociale områder.   

Eksempelvis

  • Øve sig i at sige til og fra på en hensigtsmæssig måde.
  • Takle modgang f.eks. ved afvisning i legerelation
  • Øve selvregulering ved stærke følelser.

Hent folder her: Mini GPS

 

Adressen:
FamilieGPS Øst
Præstevænget 4, 9320 Hjallerup
Tlf.: 20 30 53 70
FamilieGPSost@99454545.dk


Billede 1

Sidst opdateret 10. juli 2019