Bolværksvej 2, 9340 Asaa, Tlf.: 99455425 
 
  Lukkedage - Feriesamarbejde
 

Feriesamarbejde

Asaa børnehave har et feriesamarbejde med børnehaverne i Dronninglund. Der betyder at der forekommer pasning i andre institutioner når vi har ferieperioder.

Se aftalen her: Feriesamarbejde

 

Lukkedage

(Kort gennemgang af kommunens regler for lukkedage).


Lukkedage defineres som almindelige hverdage hvor et dagtilbud holder helt eller delvist lukket. Almindelige hverdage er alle dage undtaget lørdage, søndage og helligdage samt d. 5. Juni (Grundlovsdag) og d. 24. December (Juleaftensdag).

Der er også tale om lukkedage, hvis der fx. afholdes pædagogiske dage for hele personalet, eller der foregår andre aktiviteter, som betyder at et barn ikke kan passes i den institution eller afdeling som barnet er optaget i.

Det er besluttet at det ikke er hensigtsmæssigt, at daginstitutioner i de enkelte kommuner holder åbent, hvis fremmødet af børn er lavt. Institutionerne kan derfor kun holde lukket på de dage hvor fremmødet af børn er lavt, som fx. sommerferien, mellem jul og nytår eller på den indeklemte fredag efter Kristi Himmel-fartsdag.

Det er kommunen der fastsætter kriterier for hvornår der er lavt fremmøde af børn, så man har lukket når det er omkostningstungt for kommunen at holde åbent.

Kommunen kriterier for lavt fremmøde kan enten fastsættes som 1) et maksimalt antal børn der må have behov for pasning eller 2) som en maksimal procentdel af børnene, der må have behov for pasning.

Institutionerne kan udelukkende placere lukkedage på dage hvor kommunens kriterier er for lavt fremmøde er opfyldt.
Baggrunden for hvornår der må holdes lukke dage, og hvordan det skal foregå er at kommunen ønsker at understøtte familiernes mulighed for at få familie- og arbejdslivet til at hænge bedre sammen.

Kommunen har og pasningsgaranti for alle børn mellem 26 uger og frem til skolestart, så når der er lukket i institutionen skal kommunen stille et alternativt pasningstilbud til rådighed som lever op til dagtilbudsloven. Dette skal der oplyses om i god tid, så man som forældre ved at det finder sted og hvor man i givet fald skal have sine børn hen.

Kommunen har besluttet at der udover disse perioder med lavt pasningsbehov ikke må forekomme løsrevne lukkedage.

Afgørelser om afholdelse af lukkedage kan ikke påklages. Forældre kan rette henvendelse til kommunalbestyrelsen vedrørende beslutninger om lukkedage i kommunens daginstitutioner.

Dagplejen er ikke omfattet af kommunens regler om lukkedage, men det er besluttet at de holder lukket i uge 29 + 30.Sidst opdateret 24. juni 2019